Jezus Levend Water

Jezus Levend Water

Voor alle natiën

Voedselbank

Voedselbank Wat baat het als iemand beweert geloof te hebben als hij geen werken heeft. Zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken en ik...

Kledijshop

Kledijshop Handelingen 20:35 Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Onze kledijshop is een grote hulp voor velen. Sommigen creëren ruimte in hun kast door gratis hun gebruikt speelgoed en gebruikte kledij te brengen...

Zending

Zending Zending: gezonden zijn om anderen te helpen en te dienen. Het hart van onze kerk gaat ook uit naar zending. Jezus gaf ons de opdracht om te gaan en het evangelie, het goede nieuws...

Contact

Heb je vragen ? stuur ons een bericht. Je naam Je e-mailadres Onderwerp Je bericht (optioneel) Kom ons bezoeken google map websites

Voedselbank

Voedselbank

Wat baat het als iemand beweert geloof te hebben als hij geen werken heeft. Zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken.

Jakobus 2:14 en18

Geloof gaat samen met liefde en zorg voor elkaar en voor zij die in nood zijn.

Deze visie borrelt in ons hart en dit is ook te merken in vele activiteiten die we hebben in de kerk waaronder ook de voedselbank en de kledijshop.

Dagelijks kunnen mensen in nood terecht in onze voedselbank vanaf 16.30 tot 18 uur waar ze door een team van vrijwilligers niet alleen met voeding maar ook met een bemoedigend gesprekje gezegend worden. Ook op woensdag en vrijdagavond kan men er vanaf 20.30 terecht om een voedselpakket.

Heb je nog vragen ? dan kan je contact opnemen met P.Mieke tel. 0496 / 87 57 36

Mannen weekend

MEN COME INTO YOUR DESTINY 11 & 12 NOVEMBER 2022 11 & 12 NOVEMBER 2022 Wees daar vrijdag 11/11/2022 om 11u in de Kerk Voor... Read More "Mannen weekend"

Voetballen

Samen voetballen? Heb je zin in voetballen ? kom dan mee :) op zaterdag 2/07/2022 om 13u gaan we samen voetballen. Voor meer info over... Read More "Voetballen"

Tienerkamp

Tienerkamp 2022 Er is jaarlijks een tiener- en jeugdkamp in de zomervakantie. Tijdens deze kampen ervaren ze vaak de tegenwoordigheid van God. Velen ontwikkelen en/of... Read More "Tienerkamp"

Visie & Missie

Visie & Missie

Onze visie is dat iedereen hier op aarde gaat leven in de hun door God gegeven bestemming en eeuwig leven gaat ontvangen.

Wil je echt leven? Jezus vertelde ons wat we moeten doen om te leven. Hij zei doe dit en gij zult leven.

Lucas 10:27: Hij antwoordde en zei: “Gij zult de Heer uw God, liefhebben uit geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht, met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf.”

We willen de liefdesboodschap die Jezus bracht aan iedereen bekend maken.

Het is een boodschap van

  • Omgeving
  • Emotioneel herstel
  • Genezing
  • Bevrijding uit de duisternis
  • Liefde voor allen, ook voor armen, vreemdelingen, weduwen, wezen en verdrukten.

Jezus Levend Water is een internationale familiekerk waar mensen van elke generatie, nationaliteit en achtergrond welkom zijn, gehoord en geliefd worden. Het is ons verlangen dat iedereen zich thuis mag voelen binnen Gods grote familie en er mag groeien naar het bijzonder plan dat God voor elk mens heeft.

Wat geloven wij?

Wij geloven in één God, de Schepper van hemel en aarde. God is zonder begin of einde. Hij is niet geschapen maar de Schepper van alles. Hij is eeuwig, onveranderlijk, alwetend, almachtig, alomtegenwoordig, oneindig in liefde, waarheid en trouw, volmaakt in wijsheid, rechtvaardigheid en heiligheid.  

Wij geloven Jezus Christus, onze Heer, het Woord dat vlees  geworden is, de eniggeboren Zoon van God, ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria.

Wij geloven dat Jezus stierf aan het kruis en de zonde van de wereld op zich nam om zo de zonde van de wereld te vergeven en de gebroken relatie tussen God en mens te herstellen. Hij is de enige Weg, de Waarheid en Het Leven.

Wij geloven dat Jezus opstond uit de dood en opgevaren is naar de hemel. Hij leeft!

Wij geloven dat Jezus zal terugkeren zoals Hij heeft beloofd. Niemand weet wanneer.

Wij geloven in de Heilige Geest, die in de mens wil wonen en werken. Hij wil iedere gelovige vervullen met kracht zodat men een voor God en mensen vruchtbaar leven kan leven.

Wij geloven dat we in water moeten gedoopt worden en met de kracht van de Heilige Geest gevuld moeten worden om het leven te kunnen leven zoals God het voor ons bedoeld heeft.

Wij geloven dat de gehele Bijbel het woord van God is, geïnspireerd door de Heilige Geest. Daarom is het onfeilbaar en het hoogste gezag is in alle zaken van geloof en leven.

Wij geloven dat God de mens, naar Zijn beeld geschapen heeft als man en vrouw. We geloven dat God van alle mensen houdt en verlangt om met ieder mens een persoonlijke relatie te hebben.,

We geloven dat alle mensen gezondigd hebben waardoor de relatie met God verbroken werd. We geloven dat deze relatie met God alleen kan hersteld worden door te geloven in wat Jezus Christus voor ons deed (niet door goede werken) en door ons van onze zonden te bekeren.

Wij geloven dat er leven is na de dood en dat alle doden zullen opstaan. De gelovigen zullen eeuwig leven met God en de ongelovigen zullen veroordeeld worden tot de eeuwige straf, de hel. 

Wij geloven dat satan, een gevallen engel, de tegenstander van God en de veroorzaker van de zondeval is. We geloven dat hij nog altijd tracht de mens tot zonde te verleiden met zijn leugens en erop uit is om te stelen, te liegen en te bedriegen. Zijn bestemming is het oordeel en de eeuwige straf, de hel.  

Wij geloven dat de kerk het instrument is waardoor God op aarde wil werken. Hij wil de kerk gebruiken om zijn liefdesboodschap aan deze wereld te brengen, mensen in contact met God te brengen, te herstellen, te genezen en te bevrijden.

We geloven dat iedere wedergeboren christen deel van deze kerk uitmaakt.

We geloven dat de kerk bestaat uit plaatselijke gemeenschappen met een door God aangesteld leiderschap.

We geloven dat het noodzakelijk is dat de kerk als plaatselijke gemeenschap samenkomt om: gezamenlijk te bidden en te aanbidden, elkaar op te bouwen, gesterkt te worden, onderwijs te ontvangen, te vieren en de dood Jezus en Zijn opstanding regelmatig te herdenken tijdens het avondmaal.

Mannen weekend

MEN COME INTO YOUR DESTINY 11 & 12 NOVEMBER 2022 11 &... Read More "Mannen weekend"

Voetballen

Samen voetballen? Heb je zin in voetballen ? kom dan mee :)... Read More "Voetballen"

Tienerkamp

Tienerkamp 2022 Er is jaarlijks een tiener- en jeugdkamp in de zomervakantie.... Read More "Tienerkamp"

Voetballen

Samen voetballen? Heb je zin in voetballen ? kom dan mee 🙂 op zaterdag 2/07/2022 om 13u gaan we samen voetballen. Voor meer info over …

Tienerkamp

Tienerkamp 2022 Er is jaarlijks een tiener- en jeugdkamp in de zomervakantie. Tijdens deze kampen ervaren ze vaak de tegenwoordigheid van God. Velen ontwikkelen en/of …