Dynamische geloofsbeleving

We nodigen mensen uit om een persoonlijke relatie met God te ontwikkelen en we moedigen ze aan om in de bestemming die God voor hen heeft te komen. We stimuleren dit door enthousiast onderwijs, training, hulpverlening, levendige muziek, aanbidding, voorbede, evangelisatie en gemeenschap.

We hebben ook visie om enthousiaste leiders te trainen zodat ze later op hun beurt gebruikt kunnen worden om een levendig praktisch evangelie uit te dragen naar mensen, meestal van hun eigen cultuur, ras of achtergrond.


Gaat dan heen en maakt al de volken tot mijn discipelen, en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.  Mat.28:19-20


Free counter and web stats
Share on Facebook
Share on Twitter